Väntjänsten i Nyköping© 2010


Väntjänsten i Nyköping vill få kontakt med Dig ...

           ung som gammal

... och kan göra en insats, som kan bestå av:

  • promenader
  • läsa högt ur tidning eller bok
  • hjälpa till med enklare ärenden
  • besök hos läkare
  • vara samtalspartner och lyssnare


kort sagt: Vara en vän.


Besöken kan omfatta en eller ett par timmar i veckan.

Det bestämmer Du själv tillsammans med Din vän.


Eller kanske du själv vill ha vårt stöd? Kontakta oss gärna!


Samtalspartner vid en fika?

En insats kan innebära allt från promenader till att läsa högt ur en bok eller tidning. Någon behöver kanske hjälp med enklare ärenden och någon annan ledsagarstöd vid besök hos läkare eller på apotek.


Flera av vännerna vill bara ha en samtalspartner, någon som lyssnar...

Som en promenad i parken. Bokstavligen.

Varje onsdag på ett äldreboende är det promenad med rullstol som står på schemat för fyra pensionärer.

Något alla ser mycket fram emot. Det handlar lika mycket om att få prata av sig som att få frisk luft och naturupplevelser.


Var och en har sin historia och tillsammans bildar de en spännande berättelse om förr och nu.

”De säger ibland att jag är lite finurlig” - en vän, 94 år

Uppdaterad: 2023-08-23    Rolf

Citatet kommer från en av de vänner som Väntjänsten regelbundet hälsar på.


Det finurliga ligger bland annat i att hon på armstödet på sin rullstol satt fast sin armbandsklocka.


Extra fastsatt med gummisnodd för att ”den tidigare envisades med att trilla i backen”.

Vi träffas på:

 

Pensionärernas Hus

 

Måndag-Torsdag kl 10 - 12

 

Adressen är:

Västra Trädgårdsgatan 53

611 32  Nyköping

 

Telefon: 0722 19 71 79

Telefonsvarare finns.

 

e-postadress:

info@vantjansten.se

 

Kontakt via tfn

0730-85 01 90

till ordförande:

Kerstin Landerhall

 

Väntjänsten är en fristående ideell förening. Syftet med verksamheten är att lindra ensamheten hos gamla och handikappade. Väntjänstens insatser är kostnadsfria. Tystnadsplikt gäller.

 

Vill du vara med och hjälpa till, kanske vill ha hjälp själv,

hör av dig,

tel. exp. 0722 19 71 79

 

       ---ooOoo--


Väntjänstens styrelse:

Ordf.

Kerstin Landerhall

v. ordf.

Eva Grönkvist

Sekr.

Birgitta BerghKarlsson

Kassör

Gudrun Lavén

Ledamot

Rolf Lindh

Ledamot

IngMari Andersson

Ersättare

Lars Lundin

Ersättare

Gladys Oké-Söderman

Exp.ansv.